10-11.2018 | "Partycypacja obywatelska i e-aktywność"

Młodzież w każdej ze szkół wzięła udział w szkoleniu "Partycypacja obywatelska i e-aktywność".

Partycypacja obywatelska? Hmm... to taki rodzaj partycypacji, gdzie komunikujemy się z władzą, ułatwia podejmowanie ważnych decyzji.

Uczestniczka projektu "Młodzież e-aktywna"

Szkolenie odbyło się w terminach:

  • 8 października 2018 r. w Starachowicach,
  • 12 października 2018 r. w Jędrzejowie,
    oraz
  • 20 listopada 2018 r. w Kielcach.

Celem warsztatu było uświadomienie uczniom czym jest partycypacja obywatelska, kto może partycypować, jak partycypować oraz po co partycypować? W trakcie warsztatu młodzież zapoznała się z narzędziami e-aktywności oraz wykorzystała wybrane narzędzia w praktyce.